บริษัท แอดวานซ์ บีกินเนอร์ จำกัด
Advance Beginner Co., Ltd.

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ รวมถึงการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ยี่ห้อ IBM , HP, LENOVO, Fujitsu, Sony,  3COM, CISCO, EPSON, Samsung ฯลฯ

 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่ทำให้การดำเนินงานของธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่าสิบปี ทั้งด้านเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การบริการหลังการขาย การดูแลให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายเองโดยตรง และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ยี่ห้ออื่นๆที่หมดการรับประกันจากบริษัทผู้จำหน่ายต่างๆ เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   โดยบริษัทฯ จะมีทีมงานที่คอยบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาท่านตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6